Warunki korzystania z serwisu

Pomimo dokładania wszelkich starań przez autora materiały znajdujące się w tym serwisie mogą zawierać nieścisłości i błędy w pisowni. Autor nie gwarantuje poprawności i kompletności materiałów ani wiarygodności rad, opini, oświadczeń, wyliczeń kalkulatorów lub innych informacji wyświetlanych na stronie lub rozpowszechnianych za jej pośrednictwem. Użytkownik akceptuje, że opieranie się na takich opiniach, radach, notatkach, wyliczenia i rysunkach stanowi działanie na własne ryzyko.

Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pomyłki, niedokładności, braki i inne błędy oraz nieaktualność lub nieautentyczność jakikichkolwiek informacji zawartych na niniejszej stronie. Autor nie ponosi takżeodpowiedzialności za krzywdy, szkody i skutki użytkownika mogące być skutkami wykorzystania zawartych w serwisie informacji – są one dokonywane na odpowiedzialność użytkownika.

Treści o charakterze medycznym, bądź farmaceutycznym zawarte w tym serwisie nie mogą być traktowane przez użytkowników jako wiążąca informacja o charakterze leczniczym, terapeutycznym czy medycznym. Użytkownik powinien się skontaktować z lekarzem lub farmaceutą w razie jakichkolwiek problemów zdrowotnych gdyż to oni są właściwymi dla udzielenia tego typu informacjie. Żadne z informacji zawartych na tym serwisie nie może być substytutem porady lekarskiej lub farmaceutycznej.

Kopiowanie i rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej jest zabronione.

Korzystanie z serwisu równoznaczne jest z akceptacją powyższych warunków korzystania.